Teenused

TEGEVUSALAD:
 

- Zipperi tööriistad Austriast.

- Lendputukatõrje vahendite müük, hooldus, paigaldus ja konsultatsioon.

- UV-C õhupuhastusseadmed Saksamaalt.

 

  

 

 

Tagasiside